Biografia prasowa  

 

Czesław Żyhoniuk  

 Długoletni, zasłużony  pracownik  w Zarządzie Głównym PZN  

 

    Kpt.Czesław Żyhoniuk urodził się w dniu 18 lutego 1921 r. na Podlasiu.
W 1942 r. wstąpił do Armii Krajowej. W latach 1943 i 1944 walczył w leśnym oddziale partyzanckim tej formacji. W 1944 r. wstąpił do wojska i podjął naukę w Oficerskiej Szkole Transportu Samochodowego. W wojsku służył do 1951 r. Następnie został aresztowany i skazany na 6 lat więzienia za walkę z okupantami. W więzieniu przebywał od roku 1951 do 1955.  

    Po zwolnieniu z więzienia w maju 1955 r. podjął pracę w biurze Zarządu Głównego PZN. ówczesny przewodniczący ZG PZN mjr Leon Wrzosek, chociaż komunista, dawał pracę w Związku żołnierzom AK, zwalnianym z więzień.  

Kpt. Czesław Żyhoniuk pracował w PZN-ie, najpierw jako kierownik Działu Administracyjnego, a następnie jako dyrektor administracyjny. W okresie zatrudnienia m.in. przywracał do używalności Ośrodek w Muszynie po przejęciu od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, prowadził budowę gmachu Centralnej Biblioteki PZN i nadzorował majątek Związku na terenie kraju. Na emeryturę odszedł w sierpniu 1983 r. Po przejściu na emeryturę pracował jeszcze przez 3 lata w Środowiskowej Spółdzielni Niewidomych w Warszawie, gdzie prowadził prace związane z budową spółdzielczego domu przy ul. Wilczej.

Przez wiele lat, w okresie zatrudnienia i po przejściu na emeryturę, brał udział w pracach komisji ds. oceny i odbioru psów przewodników oraz w organizowaniu kursów zżywania się niewidomych z psami przewodnikami.

Kpt. Czesław Żyhoniuk był pracownikiem niezwykle sumiennym, rzetelnym, zaangażowanym, całym sercem oddanym środowisku niewidomych.  

Po zakończeniu pracy zawodowej do nadal zajmuje się ogródkiem  działkowym i niewielką pasieką.