Biografia prasowa  

 

Zbigniew Tomalak  

Przewodniczący zarządu  Okręgu PZN w Łodzi

Członek  Zarządu Główmego   

Radny miejskiej Rady Narodowej   Łodzi  

 

  Z żałobnej karty

 

5 stycznia 1973 roku zmarł znany działacz łódzkiego środowiska niewidomych - Zbigniew Tomalak. Przez czternaście lat, aż do ostatnich dni życia pełnił funkcję radnego Miejskiej Rady Narodowej miasta Łodzi. Przez długie lata był ponadto przewodniczącym zarządu Okręgu PZN w Łodzi, członkiem Zarządu Głównego PZN i jego prezydium. We władzach naszego Związku pełnił przez długi czas odpowiedzialną funkcję pierwszego sekretarza zespołu partyjnego. Zmarły otrzymał liczne odznaczenia państwowe oraz odznaki władz terenowych i organizacji społecznych.  

Pogrzeb odbył się w Łodzi 9 stycznia. Mogiłę pokryły liczne wieńce i wiązanki kwiatów. Nad grobem przemawiał również prezes Zarządu Głównego PZN - Dobrosław Spychalski.  

Zbigniew Tomalak przeżył pięćdziesiąt jeden lat. Cześć Jego nieodżałowanej pamięci!

 Pochodnia Luty 1973