Giografia prasowa

 

Zbigniew Sitko

Działacz społeczny  PZN  w Tarnowie  

Technik masażu  

 Redaktor kwartalnika "Niewidomy  Masażysta"  w latach 1969-1975

 

    Pamięci Zbigniewa Sitko  

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż 27 maja 1997 r. odszedł od nas na zawsze Zbigniew Sitko - nasz wieloletni Kolega i Współpracownik.  

Urodził się 26 listopada 1939 r. w Gręboszowie. Był absolwentem krakowskiej szkoły masażu oraz Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zawodowo, na stanowisku technika masażysty, związany był, aż do śmierci, ze Szpitalem Miejskim i Przychodnią Rehabilitacyjną w Tarnowie. Przełożeni cenili Go za sumienność i profesjonalizm, pacjenci - za ogromną życzliwość, otwartość, zrozumienie dla ich cierpienia.  

Jego życiową drogę wyznaczała nie tylko praca zawodowa i rodzina, lecz również działalność społeczna. W latach 1975-1986 pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu Okręgu PZN w Tarnowie, służąc środowisku niewidomych swoim zaangażowaniem i wiedzą prawniczą. Do wiedzy tej odwoływał się w pracy na rzecz własnego środowiska zawodowego - niewidomych specjalistów masażu leczniczego.  

Do 1978 r. był redaktorem naczelnym kwartalnika "Niewidomy Masażysta". Do 1994 r., przez dwie kadencje pozostawał  członkiem Zarządu Krajowej Sekcji Niewidomych Masażystów, zajmując się przede wszystkim kwestią prawnego usankcjonowania statusu zawodowego niewidomego masażysty.  

Od 1993 r. zasiadał w Radzie Programowej "Niewidomego Masażysty", a następnie - "Terapii Fizykalnej", pozostając z nami w ścisłym kontakcie, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami, uwagami, dostarczając opracowań z zakresu masażu i fizjoterapii oraz prawa. Do Jego wiedzy prawniczej oraz znajomości zawodowo-prawnych i społecznych uwarunkowań funkcjonowania środowiska niewidomych masażystów odwoływał się często obecny Zarząd KSNM.  

Za swoją zawodową i społeczną działalność Zbigniew Sitko został odznaczony: Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką PZN, Złotą Odznaką za Zasługi dla Województwa Tarnowskiego, Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi.  

Wraz z Jego przedwczesną śmiercią, tracimy życzliwego Kolegę, oddanego Współpracownika - zawsze gotowego dzielić się z nami serdecznym słowem, pogodą ducha, bogatą wiedzą i doświadczeniem.  

Cześć Jego pamięci!  

Rodzinie - łącząc się w bólu - składamy wyrazy głębokiego współczucia.  

 

Redakcja Kwartalnika  

"Terapia Fizykalna"  

   Zarząd krajowej Sekcji Niewidomych Masażystów.  

 Terapia Fizykalna  

3-1997