Biografia prasowa  

 

Kazimierz Mroziński  

  Działacz  Związku Ociemniałych Żołnierzy i innych organizacji kombatanckich

 

 Odszedł zasłużony działacz inwalidzki

    

W dniu 29 marca bieżącego roku w sanatorium w Cieplicach -                                                              Zdroju zmarł w sędziwym wieku zasłużony, długoletni działacz ruchu inwalidów - Kazimierz Mroziński. Był jedną z czołowych postaci naszego ruchu inwalidzkiego, w którym uczestniczył od przeszło dwudziestu pięciu lat. Zajmował kierownicze stanowiska, zyskując sobie szacunek i uznanie kolegów, a także wdzięczność tych, którym śpieszył z pomocą.  

Był przez wiele lat sekretarzem, a następnie prezesem Związku Ociemniałych Żołnierzy RP, członkiem prezydium Zarządu Głównego Związku Inwalidów Wojennych RP, członkiem Rady Nadzorczej CSI, przewodniczył Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Niewidomych, Radzie Nadzorczej i Spółdzielni Ociemniałych Żołnierzy w Warszawie, a od szeregu lat był cenionym pracownikiem Handlowej Spółdzielni Inwalidzkiej Warszawa - Praga. Kazimierz Mroziński był dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych. Z nazwiskiem Kazimierza Mrozińskiego związanych jest wiele ważnych momentów działalności wspomnianych organizacji, toteż liczny był udział ich przedstawicieli w orszaku żałobnym.  

Przy dźwiękach orkiestry wojskowej kondukt prowadziły poczty sztandarowe. Trumnę okrywały wspaniałe wieńce. W pogrzebie udział wzięli minister Stefan Matuszewski, dyrektor Zygmunt Lancmański, wybitni działacze związkowi i wielka rzesza przyjaciół. Na cmentarzu Powązkowskim pożegnali Zmarłego serdecznymi przemówieniami: kapelan wojskowy - ksiądz Białek, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Inwalidów Wojennych - obywatel Modzelewski oraz prezes Handlowej Spółdzielni Inwalidzkiej - obywatel Chodaczyński.  

W Kazimierzu Mrozińskim organizacja nasza straciła gorącego orędownika Sprawy Niewidomych. Zachowajmy o tym  działaczu serdeczną pamięć.

Pochodnia, maj 1957