Biografia prasowa  

 

Tadeusz Mekler  

Długoletni kierownik biura Okręgu PZN we Wrocławiu  i członek jego zarządu  

       Członek ZG PZN  a w latach 1973-1977  członek  prezydium  Zarządu Głównego  

         

 żałobnej karty

 

20 marca 1988  roku zmarł we Wrocławiu Tadeusz Mekler, znany działacz społeczny.  

Tadeusz Mekler urodził się w 1922 roku w województwie lwowskim. Przed utratą wzroku pracował jako zecer. W 1943 roku Niemcy wywieźli go na przymusowe roboty do fabryki samochodów w Rzeszowie. Tu podczas pracy organizował sabotaż. W roku 1944 wrócił do rodzinnej miejscowości. Po wyzwoleniu zgłosił się jako ochotnik do Ludowego Wojska Polskiego. W roku 1949 podczas usuwania min nastąpił tragiczny wypadek, w którego wyniku traci wzrok i rękę.  

W roku 1954 Tadeusz Mekler wstąpił do PZN, a już w roku później został kierownikiem biura okręgu we Wrocławiu i funkcję tę pełnił do 31 października 1986 roku. Również w 1955 roku wybrano go na członka zarządu okręgu wrocławskiego i był nim do końca życia.  

W 1961 roku ukończył szkołę średnią dla pracujących i uzyskał świadectwo dojrzałości. Znał biegle języki: rosyjski i ukraiński. Od 1963 roku był członkiem Zarządu Głównego PZN, a w latach 1973 - 77 - członkiem prezydium. Miał stopień majora w stanie spoczynku.  

Tadeusz Mekler miał między innymi następujące odznaczenia: Srebrny Krzyż Virtuti Militari, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, złote odznaki PZN, ZOŻ i ZIW. W pracy społecznej przywiązywał dużą wagę do rehabilitacji zawodowej i kulturalnej oraz organizowania pomocy materialnej najbiedniejszym niewidomym. Wniósł duży wkład w rozwój i umocnienie podstawowych ogniw PZN na Dolnym Śląsku. Podczas pogrzebu nad grobem w imieniu Zarządu Głównego PZN przemawiał mgr Adolf Szyszko. W uroczystości pogrzebowej, obok licznego grona przyjaciół i  współpracowników, wzięły udział delegacje z okręgów: bielsko - bialskiego,  jeleniogórskiego, wałbrzyskiego, zielonogórskiego i opolskiego. Prezydium Zarządu Głównego reprezentowała Krystyna Bajkowska.  

       Pochodnia Maj 1988