Biografia prasowa  

 

Władysław Kozioł   

długoletni pracownik  spółdzielni "Nowa Praca Niewidomych"  w Warszawie pełniący  funkcje kierownicze  członek zarządu  Mazowieckiego Okręgu  PZN

 

  Władysław Kozioł ma niemałe zasługi     dla rozwoju i dobrego funkcjonowania "Nowej Pracy Niewidomych". W latach 1975 - 1991 pełnił funkcję szefa produkcji .  Nadzorował także pracę modelarni, wykończalni i   szwalni. Odpowiadał za to, aby każda wyprodukowana rzecz trafiająca do placówki  handlowej zasługiwała na dobrą ocenę.  

Dziewiarską szkołę zawodową w Laskach ukończył w czerwcu 1959r. i od razu przyszedł do spółdzielni. Odznaczał się fachowością i zmysłem organizacyjnym toteż po siedmiu latach został majstrem działu  dziewiarskiego  , a niedługo potem - kierownikiem działu przygotowania produkcji. Tutaj właśnie dokonywało się przewijanie osnów, a także  przędzy na specjalne kanetki oraz przygotowywanie pracy dla dziewiarzy zatrudnionych chałupniczo. Kolejny krok w awansie zawodowym to właśnie stanowisko szefa produkcji.

W grudniu 1991 r. na skutek likwidacji dziewiarstwa ręcznego i konieczności  zmniejszenia całej  produkcji , Władysław Kozioł, na zasadzie wzajemnego porozumienia, odszedł ze spółdzielni , w której przepracował ponad 30 lat. Założył wówczas własny zakład naprawy sprzętu elektrycznego, ale nie na długo.  

Jego doświadczenia organizacyjne, rzetelność  i odpowiedzialność oraz   umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi potrzebne były gdzieindziej.

 W 1995 roku  Podjął pracę jako kierownik biura w Okręgu Polskiego Związku  Niewidomych w Warszawie. Był to najtrudniejszy okres w działalności PZN, problemy finansowe i organizacyjne osiągnęły  niespotykane dotychczas rozmiary. Wszystko to mocno nadszarpnęło zdrowie szefa biura toteż musiał poddać się dłuższej kuracji szpitalnej i po trzech latach   rozstać się z   wyczerpującą pracą.  

Nie zrezygnował jednak z działalności społecznej. Od 1989 r. nieprzerwanie  pełni funkcję wiceprzewodniczącego  zarządu Okręgu PZN a jeszcze wcześniej przez wiele lat słjżył swym doświadczeniem i zaangażowaniem w kole związkowym w śródmieściu Warszawy. Od 1996 reprezentował Mazowiecki Okręg w zreformowanym Zarządzie Głównym Polskiego Związku Niewidomych.  

Warto dodać, że Władysław Kozioł, mimo odpowiedzialnej pracy zawodowej i obowiązków rodzinnych , pobierał naukę w szkole średniej i w 1971 r. zdał egzamin dojrzałości. Nie stronił również od kursów dokształcających  w różnych dziedzinach.

 Ceniono jego dążność do   nieustannego usprawniania działalności w sferze  technicznej  i organizacyjnej, czego wyrazem było przyznanie mu Srebrnej Odznaki Racjonalizatora.  

Otrzymał także  inne odznaczenia państwowe i społeczne. Zmarł  w 2007 roku.