Biografia prasowa  

 

Jan Kochanowski  

Wybitny działacz   spółdzielczości inwalidów  

Przewodniczący Zarządu Głównego  Związku inwalidów Wojennych  

 

Prezes Jan Kochanowski nie żyje  

Władysław Gołąb  

 

      14 października 1996 r. w Warszawie zmarł prezes ppłk Jan Krotke-Kochanowski - wieloletni działacz ruchu spółdzielczego i Związku Inwalidów Wojennych.

Prezes Kochanowski urodził się 22 września 1920 r. w Mierzęcicach. Rodzina Kochanowskich wywodziła się z ziemi brodzkiej w województwie tarnopolskim. Ojciec Jana - Gustaw (1887_#1940R), legionista, z zawodu leśnik, od 1934 r. był burmistrzem w Brodach, położonych 94?7:km na północny wschód od Lwowa i 30?7:km od rodzinnego majątku w Wierzbowszczyku. Po wkroczeniu do Polski wojsk radzieckich ojca internowano i rozstrzelano wraz z innymi ofiarami, syna Jana wywieziono do Jakucka we wschodniej Syberii, gdzie w gułagu pracował przy wydobywaniu złota, a matkę z pozostałą rodziną wywieziono za Ural.

W r. 1943 Jana Kochanowskiego zmobilizowano, wcielając do I Dywizji im. Tadeusza Kościuszki. W stopniu podporucznika wziął udział w bitwie pod Lenino. Tam został ciężko ranny i zniesiony z pola bitwy przez sanitariuszy niemieckich. Przez blisko dwa lata przebywał w obozie jenieckim w Niemczech. Po powrocie do Polski podjął studia, a następnie pracę w spółdzielczości inwalidów. W krótkim czasie stał się doskonałym znawcą problematyki rehabilitacji zawodowej inwalidów. Równocześnie włączył się w działalność społeczną na rzecz inwalidów wojennych. Od lat siedemdziesiątych pełnił różne funkcje w Zarządzie Głównym tego Związku, a po śmierci gen. Franciszka Księżarczyka objął stanowisko prezesa Zarządu Głównego. W Polsce niepodległej podjął skuteczną obronę uprawnień inwalidów wojennych zarówno na terenie parlamentu, jak i czynników rządowych.

W nekrologu Zarządu Głównego ZIW między innymi czytamy: "Odznaczony Krzyżem Walecznych, wieloma orderami, w tym Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz innymi odznaczeniami krajowymi i zagranicznymi, pozostanie w naszej pamięci jako przykład ofiarności społecznej i mądrości działania".

Uroczysty pogrzeb odbył się 22 października br. w Katedrze Polowej, a następnie na Cmentarzu Bródnowskim. Nad grobem przemówili: sekretarz generalny ZG ZIW Zbigniew Adamczeski, prof. Adam Dobroński - minister Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz wiceprezes ZG ZOŻ Władysław Gołąb. Zmarłego pochowano ze wszystkimi honorami wojskowymi.

   Pochodnia  grudzień 1996