Wspaniały księgozbiór brajlowski

    

Zenon Janiszewski

W Poznaniu przy Placu Wielkopolskim 9 istnieje Spółdzielnia Inwalidów "Niewidomy". Spółdzielnia ta może poszczycić się wspaniałymi osiągnięciami produkcyjnymi. Posiada ona wielu przodowników pracy, dzięki którym często przekracza plany produkcyjne. W niniejszym artykule pragnę zaznajomić czytelników "Pochodni" z rozwojem biblioteki zorganizowanej przy naszej spółdzielni.  

Jednym z pragnień niewidomych członków, udziałowców         i założycieli spółdzielni "Niewidomy" było posiadanie własnej biblioteki brajlowskiej. Książek pisanych "wypukłym pismem Braille'a" nie można nabyć ani w sklepach "Domu Książki" ani w żadnej innej księgarni. Należało zatem przystąpić do przepisywania książek.  

Kierowanie i finansowanie wszystkich akcji po linii kulturalno- oświatowej należało wówczas do Związków Zawodowych. Rozpoczęto więc przekonywanie władz zarządu oddziału Związku Zawodowego Pracowników Spółdzielczych      o potrzebie stworzenia takiej biblioteki. Po przekonaniu władz ZZPS i uzyskaniu pierwszych funduszy przystąpiono    we wrześniu 1950 roku do przepisywania pierwszych tomów księżek brajlowskich, które były zalążkiem dzisiejszej biblioteki. W miarę dotacji, otrzymywanych od ZZPS,         a następnie od Związku Zawodowego Pracowników Handlu        w Polsce, wzrastała ilość przepisanych książek.  

Dzięki otrzymywanym dotacjom oraz szlachetnemu zrozumieniu ogółu udziałowców, przeznaczających część wypracowanych nadwyżek bilansowych na rzecz rozwoju biblioteki, urosła ona do pokaźnych rozmiarów.  

Biblioteka nasza podzielona jest na trzy działy. Dział pierwszy obejmuje periodyki radzieckie "Żizń Sliepych", wydane przez Wszechrosyjską Organizację Niewidomych oraz Polskie czasopisma: "Pochodnię" i "światełko", wydawane przez Zarząd Główny Polskiego Związku Niewidomych.  

Dział drugi to broszury o charakterze popularno- naukowym. Przeważają tu skrypty Wszechnicy Radiowej wszystkich cykli. Najpoważniejszy jest dział beletrystyczny.  Obejmuje on sto tytułów, co daje w sumie trzysta dwadzieścia  jeden tomów. Wszystkie książki służą niewidomym pracownikom  spółdzielni jako kulturalna rozrywka. Przez swą różnorodność  biblioteka przyczynia się równocześnie do lepszego opanowania  systemu Braille'a przez słabiej zaawansowanych kolegów.  

Wielkie uznanie za pracę przy organizowaniu i prowadzeniu akcji przepisywania książek należy się niewidomemu koledze- Robertowi Krawieckiemu. Z listy czytelników na wyróżnienie zasługują: Franciszka Komorska, Stefan Trzpil, Antoni Białek, Stanisław Matuszewski, Roman Krzemień, Antoni Dowejko i wielu innych. Niejeden spośród wymienionych nie tylko przoduje w czytaniu, ale również przekracza normy produkcyjne. W ostatnim czasie akcja przepisywania księżek została wstrzymana. Posiadane przez spółdzielnię kwoty z nadwyżki bilansowej są już bowiem na wyczerpaniu, a Referat Kulturalno- Oświatowy Centrali Spółdzielni Inwalidów         w Warszawie, mimo robionych z początkiem roku preliminarzy,  

nie przydzielił w ogóle dotacji na akcję rozwoju biblioteki.