Andrzej kocha swoją pracę  

Teresa Elszyk  

 

Znane są wszystkim polskie uzdrowiska, w których setki i tysiące ludzi powraca do zdrowia, by znów wydatniej pracować dla dobra  swej ojczyzny. Polska Ludowa otacza człowieka pracy serdeczną troską, czego wyrazem są między innymi uzdrowiska- pobyt w nich to prawdziwe szczęście dla człowieka, który dzięki serdecznej opiece  lekarzy i całego personelu sanatorium,  ma przed sobą radosną perspektywę powrotu do zdrowia.   

Cierpię na połowiczny niedowład i co roku wyjeżdżam do sanatorium- w roku ubiegłym byłam w Ciechocinku, w tym zaś   w Cieplicach. Z pobytu w tych uzdrowiskach wyniosłam nie tylko głęboką wdzięczność za wysłanie mnie do sanatorium  i uzyskanie dzięki temu dużej poprawy w stanie zdrowia, ale miałam także możność poczynienia ciekawych obserwacji.    

 Ze szczególną uwagą przyglądałam się  życiu niewidomego masażysty w Ciechocinku, który  ma wspaniały  stosunek do wszystkiego co go otacza .   

Dzięki przygotowaniu zawodowemu,  daje chorym tak bardzo pomocne masaże i poświęca im wszystkie swe  siły.  Pacjentów nazywał swymi dziećmi . podchodził do nich  , jak do bardzo bliskich osób, całym sercem troszcząc się o nich, a jeżeli zobaczył, że zabiegi jego przynoszą chorym poprawę, cieszył się tym z głębi serca.   

Czy myślicie, że Andrzej jest kiedy smutny  ? Przeciwnie, jest zawsze pogodny żartobliwy, zna całą masę   anegdot, którymi zabawia i rozśmiesza pacjentów. Bo i czegóż miałby się smucić? Ma przecież swoją ukochaną pracę, która daje mu tak wielkie zadowolenie, ma swych pacjentów, ma wreszcie swoją rodzinę- młodą, widzącą żonę i maleńkiego, milutkiego, rocznego synka.  

 Poza masażami Andrzej robi bardzo ładne, artystycznie wykonywane figurki z parafiny, mimo , że nic przecież nie widzi.   

Życie Andrzeja- niewidomego masażysty z Ciechocinka to naprawdę cenna i pożyteczna nauka dla wielu ludzi, którzy nie należą do zdrowych, to piękny wzór dla tych, którzy chcą ukochać swą pracę, stać się pożytecznymi w służbie dla   chorych.  

Pochodnia  styczeń 1954