Kronika wydarzeń

Ciekawe spotkania

Anna Kaźmierczak

W marcu br. pod egidą Wojewódzkiego Domu Kultury w Bydgoszczy odbyło się spotkanie z pisarzem Maksymilianem Bartem-Kozłowskim.

Maksymilian Bart-Kozłowski jest inwalidą wzroku. Urodził się w roku 1936 w Fordonie, obecnie mieszka w Mogilnie. Pierwszy zbiór swoich poezji wydał w 1977 roku. Łącznie ukazało się ich kilkanaście oraz trzy tomiki prozy. Od 1990 roku jest członkiem Związku Literatów Polskich. W roku 1991 otrzymał za całokształt twórczości „Nagrodę Artura”. Wydana w roku 1999 powieść „W drodze do Efezu” została wyróżniona na Konkursie Literackim im. Mikołaja Reja w Nagłowicach.

Na spotkaniu w pierwszej części odczytano kilka opowiadań z niedawno wydanego zbioru pod tytułem „Pochyleni w słońcu”, poświęconego ludziom niepełnosprawnym. Część drugą wypełniły recenzje i uwagi o twórczości autora, a w szczególności prezentowanego zbioru.

                          Anna Kaźmierczak

p6-2002