Bytomska biblioteka   

Helena Albin   

 

    15 czerwca w świetlicy Zarządu Koła P$z$n w Bytomiu odbyło się uroczyste spotkanie członków koła oraz zaproszonych gości. Uczestnicy mieli mieszane uczucia - radość i dumę z 40_lecia istnienia biblioteki brajlowskiej, a jednocześnie głęboki żal z powodu śmierci pierwszej bibliotekarki - Wandy Schmidt. Zmarła ona 29 kwietnia br. w wieku 87 lat. Pani Wanda z niewidomymi związana była już jako studentka, od 1937 roku. Przepisywała ręcznie książki brajlem. Do dziś w bibliotece bytomskiej znajdują się dwie przepisane przez nią książki: "Chłopiec z Salskich Stepów" i "Pan Tadeusz". W Bytomiu, w świetlicy internatu niewidomych, społecznie czytała książki. Dzięki niej w 1953 roku powstała biblioteka. Organizowała też konkursy dobrego czytania. Treścią jej życia były sprawy niewidomych. Była człowiekiem nadzwyczaj skromnym, pełnym dobroci, prawdziwie serdecznym przyjacielem niewidomych.  

Pochodnia listopad 1993  

Fragment/