s. Cecylia od Królestwa Bożego w duszach - Zofia Gawrysiak.