3 września br. w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Róży Czackiej w Laskach odbyła się inauguracja kolejnego roku szkolnego. W ramach inauguracji miała miejsce uroczystość wręczenia Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta) Michałowi Żółtowskiemu - zasłużonemu wychowawcy, działaczowi w ramach Dzieła Matki Czackiej, autorowi wielu prac monograficznych i kombatantowi.

Michał Żółtowski urodził się 21 maja 1915 r. w Lozannie w Szwajcarii. Ojciec, hr. Jan Żółtowski, należał do Polskiego Komitetu Narodowego, reprezentującego Polskę przy podpisywaniu w dniu 28 czerwca 1919 r. Traktatu Wersalskiego. Michał Żółtowski w latach 1934 - 1937 ukończył wydział prawa na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie, a w r. 1938 Szkołę Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu, z przydziałem do 15. Pułku Ułanów w Poznaniu. Podczas wojny służył w kawalerii na terenie Lubelszczyzny. Wzięty do niewoli przez Armię Czerwoną w r. 1940, udało mu się zbiec przez zieloną granicę na teren Polski. W r. 1943 złożył przysięgę Armii Krajowej. W tych ramach współpracował z organizacją „Tarcza”, co później opisał w książce wydanej przez „Znak”.   Do Lasek przybył 31 stycznia 1950 r. Jego stan zdrowia był tragiczny. Do pracy wychowawczej w Laskach włączył się dopiero w r. 1953. Nawiązał ścisłą współpracę z Henrykiem Ruszczycem. Brał czynny udział w życiu kulturalnym i społecznym Zakładu. Pełnił funkcję prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej. W latach 1969 - 1987 był sekretarzem zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. Ostatnie lata niemal całkowicie poświęcił pracy pisarskiej. Spod jego pióra wyszły fundamentalne monografie o Henryku Ruszczycu i Matce Elżbiecie, Róży Czackiej. Z jego prac i informacji ustnej na dużą skalę korzystali merytoryczni pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej.  

  POCHODNIA,  październik 2007