Niewidomy alpinista  

          

Paweł Urbański w dniu 30 stycznia br., o godz. 01.10 naszego czasu, zdobył szczyt Góry Kościuszko  

 

Paweł Urbański urodził się 15 kwietnia 1982 roku. W lipcu 1995 roku stracił wzrok, co zdeterminowało jego dalsze życie. Jest pierwszą osobą niewidomą z Polski i trzecią na świecie, która otrzymała pełne stypendium w jednej z dziewięciu wówczas na świecie United World College (Szkół Zjednoczonego Świata) w Norwegii. Tam narodziła się jego wielka pasja - sporty ekstremalne. Podczas nauki w collegeu zrealizował program matury międzynarodowej, jako pierwsza i jak dotąd jedyna osoba niewidoma w Polsce. W czasie pierwszego roku w collegeu wspólnie z trzema kolegami zorganizował i brał udział w Interrail po Skandynawii - Norwegia, Szwecja i Finlandia.  

Po ukończeniu collegeu rozpoczął studia na wydziale ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie był pierwszym niewidomym studentem. Przez kilka lat uczestniczył w pracach Rektorskiej Komisji Uniwersytet bez Barier. Podczas czwartego roku studiów wrócił do wspinaczki sportowej, a potem do judo, które aktywnie uprawia do dziś. Paweł Urbański od trzeciego roku studiów realizował program w trybie indywidualnym, który jest przyznawany tylko nielicznym osobom, na podstawie bardzo dobrych wyników w nauce. Brał wówczas udział w wysokiej rangi konferencjach technologicznych, gdzie prezentował własne opracowania naukowe. Informatyk, ekonomista zajmujący się modelowaniem i optymalizacją procesów biznesowych, projektowaniem systemów zarządzania treścią, obiegu i archiwizacji dokumentów oraz integracją i analizą danych. Od lipca do września 2008 r. pracował dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Departamencie Informatyzacji przy projektach informatycznych systemów rządowych klasy e-government. Brał również aktywny udział przy tworzeniu pierwszej zintegrowanej platformy takich usług w Polsce. Do tej pory uczestniczył i współorganizował trzy wyprawy w ramach projektu Korona Ziemi - ja to widzę inaczej:  

- Aconcagua (2007),  

- Kilimandżaro (2008),  

- Elbrus (2008).  

26 stycznia Paweł Urbański wyrusza na podbój Góry Kościuszki. Paweł Urbański - informatyk i ekonomista zajmuje się modelowaniem i optymalizacją procesów biznesowych, projektowaniem systemów zarządzania treścią, obiegu i archiwizacji dokumentów oraz integracją i analizą danych. Poza pracą zawodową realizuje projekt Korona Ziemi, czyli wyprawy na siedem najwyższych szczytów kontynentów, trenuje judo oraz narciarstwo alpejskie.  

   http://e-urbanski.pl