Pytania  

 

1.  Przez 40 lat  decydowałaś jakie książki  trafią do rąk niewidomych i niedowidzących  czytelników.  Jakimi  kryteriami  kierowałaś się w doborze książek, jakie cele Ci przyświecały, co chciałaś osiągnąć?

2. Jak rozpoznawałaś potrzeby  i oczekiwania czytelników,  w jakim stopniu  wpływały one na  dobór książek, czy były spotkania  z czytelnikami, a jeśli tak,   jak one wyglądały?

3.  Czym  Jeszcze  redakcja  nieperiodyków, poza   organizowaniem książek i podręczników do  druku i nagrań, zajmowała się dodatkowo  ?  

4.Jak narodziła się koncepcja  zaproszenia do nagrywania książek wybitnych    aktorów scen polskich, czy  chętnie się godzili na współpracę,  którzy i dlaczego najbardziej zapadli Ci  w pamięć?

5. Jaką rolę w Twoim  życiu   odgrywa literatura - i szerzej - kultura, co dają Ci książki, czy możesz się bez nich  obejść, a jeśli nie, to dlaczego?

6.Czy autorzy, gdy występowałaś  do nich  o wyrażenie zgody na   druk czy nagranie  dzieła,  interesowali się    niewidomymi, jeśli tak,  jak się to wyrażało?

7. Dlaczego całe swe życie zawodowe  poświęciłaś   kształtowaniu kultury  ludzi z inwalidztwem wzroku8. Jakie formy  przybierały  Twoje Kontakty ze środowiskiem niewidomych, czy byłaś zadowolona ze spotkań z  czytelnikami , a jeśli tak, dlaczego?

9. Czy mogłabyś wymienić  kilka ludzi ,  którzy  najbardziej zasługiwali na  szacunek i pamięć, dlaczego?

a10. czy stykałaś się z sytuacją,  kiedy niewidomi czynnie włączali się w tworzenie  kultury, Jakie formy  podziwiałaś najbardziej,  dlaczego,  Co w tej dziedzinie chciałabyś    zalecić, co  najbardziej zasługuje na upowszechnienie?  

a11.Jakie jeszcze inne, dodatkowe   zadania podejmowałaś   w czasie pracy zawodowej? Wiem,     że  napisałaś wiele  artykułów.

  1. Czy jesteś zadowolona z dokonań  w swoim  życiu, czy czujesz się spełniona?

 

 

 

Faktem jest, że Danuta wywarła duży wpływ a życie kulturalne  niewidomych. Przez  40 lat  dobierała książki do druku i nagrywania  na kasety magnetofonowe. Decydowała o tym,  co   będzie czytane, a znajomość literatury i wyczucie  estetyczne   ma duże, więc i dobór książek  był  dobry.

Jej zasługą  jest    zaangażowanie do czytania   dużej liczby   wybitnych  aktorów. Dzięki niej, ich głosy zostały  na bardzo długo utrwalone, bo choć   żywot taśm  magnetofonowych  się kończy, to   czytanie  książek zostało przeniesione  na inne, nowoczesne  czytniki

Danuta Tomerska  przez ponad 30 lat   prowadziła w Pochodni rubrykę: Zapowiedzi wydawnicze, w której omawiała  wydane książki,   okoliczności w jakich powstały, a także życie ich autorów. To bardzo pomagało wybrać   najbardziej odpowiednią  lekturę.

 Przez prawie 10 lat, w każdym numerze Pochodni   był jej artykuł pt Warto wiedzieć.  To była stała rubryka. Omawiała w niej  różne wydarzenia  kulturalne    na przestrzeni  dziejów. Czytelnicy bardzo chcieli, domagali się aby te artykuły wydać  w  formie  książkowej, ale to się nie udało.  Poza tym wszystkim, dużo jeździła po kraju, miała spotkania z czytelnikami, znała ich  potrzeby, a to  ułatwiało jej pracę. Po   odejściu  Danuty z  PZN, cała ta działalność   upadała, aż teraz  prawie całkowicie zanikła, bo nie było nikogo, kto by   potrafił tak jak ona, włożyć w nią  serce i rozum.