Biografia prasowa  

 

 Mieczysław Michalak  

 Przewodniczący Zarządu Głównego PZN w latach 1956-1964   

   

    

„Zasłużony dla zdrowia narodu”

Jest cenionym działaczem Polskiego Związku Niewidomych. Od 15 lat pracuje jako masażysta i fizykoterapeuta w spółdzielni inwalidów „Saturn” w Warszawie. Od 1956 do 1964 roku pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Głównego PZN.  

Mieczysław Michalak, jako pierwszy niewidomy w Polsce, otrzymał w kwietniu 1980 roku zaszczytny tytuł: „Zasłużony dla zdrowia narodu”. Tym pięknym wyróżnieniem może się poszczycić tylko bardzo niewielu ludzi i instytucji w naszym kraju. Z tej okazji sekretarz generalny Polskiego Związku Niewidomych - Józef Mendruń przesłał Mieczysławowi Michalakowi list gratulacyjny, który poniżej zamieszczamy.  

„W imieniu Prezydium Zarządu Głównego i swoim własnym mam zaszczyt złożyć najserdeczniejsze gratulacje i życzenia z okazji nadania Koledze honorowego tytułu: „Zasłużony dla zdrowia narodu”. Przyznanie tak zaszczytnego tytułu jest wyrazem uznania za wielki wkład pracy na polu podnoszenia poziomu zdrowia obywateli całego kraju.

Pozwolisz, Drogi zasłużony dla zdrowia narodu, że z tego tytułu będziemy i my dumni, bo przecież pochodzisz z naszego środowiska i działasz również w ramach naszej organizacji jako przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych”.  

 

Pochodnia Lipiec 1980