Oczekiwanie na beatyfikację     

26 czerwca w kościele św. Marcina przy ul. Piwnej w Warszawie odbyły się publiczne sesje zakończenia diecezjalnych procesów kanonizacyjnych Sług Bożych: ks. Władysława Korniłowicza (1884-1946) i Matki Elżbiety Czackiej (1876-1961). Posiedzeniu Trybunału przewodniczył Jego Eminencja ks. Józef kard. Glemp, prymas Polski.     

Sylwetkę księdza Władysława Korniłowicza oraz przebieg procesu przedstawił ksiądz prałat Stanisław Kośnik. Przypomniał, że proces został otwarty 15 listopada 1978 roku przez księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego. 11 listopada 1981 roku dokonano ekshumacji zwłok księdza Korniłowicza na cmentarzu zakładowym w Laskach. Trumienka z doczesnymi szczątkami zmarłego została umieszczona w kościele św. Marcina. Podczas procesu przesłuchano 51 świadków, a akta objęły 8 grubych tomów, złożonych podczas sesji na stopniach ołtarza.     

Sylwetkę Sługi Bożej Matki Elżbiety Czackiej przedstawił ojciec Gabriel Bartoszewski - kapucyn. Uroczyste otwarcie procesu Matki Czackiej, którego dokonał ks. prymas Józef Glemp, miało miejsce 22 grudnia 1987 roku. W procesie przesłuchano 35 świadków, w tym 5 kapłanów, 10 sióstr zakonnych i 11 osób niewidomych. Przypomnijmy, że proces Matki Czackiej został wszczęty na wniosek byłych wychowanków zakładu w Laskach. Poparło go Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża i Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi.     

Sesje w obydwu procesach zostały zakończone złożeniem podpisów przez członków Trybunału i ks. prymasa. Akta procesu na język francuski przetłumaczyła s. Maria Krystyna Rottenberg. Całość materiałów w najbliższym czasie zostanie przekazana do Kongregacji Spraw kanonizacyjnych w Rzymie.     

Po zakończeniu sesji Trybunału w intencji rychłej beatyfikacji Sług Bożych ksiądz prymas odprawił Mszę świętą. W koncelebrze wzięli udział dwaj biskupi: Bronisław Dembowski i Zbigniew Kraszewski oraz księży. Na zakończenie cytuję wybrane myśli Sług Bożych.     

Ks. Władysław Korniłowicz: "Nie można uporządkować swego stosunku do Boga bez uporządkowania swego stosunku do bliźnich. Tam, gdzie brak podstawowych cnót miłości i sprawiedliwości, nie może być mowy o doskonałości."     

Matka Elżbieta Czacka: "W obecnych czasach spodobało się Panu Jezusowi spojrzeć na niewidomych i przez szczególną łaskę powołać ich do wzięcia udziału w wielkim dziele Odkupienia."     

"Podstawową i najważniejszą rzeczą jest uświadomienie sobie, że nie można myśleć o świętości, nie będąc przede wszystkim uczciwym człowiekiem."     

"Jeśli chodzi o niewidomych, musi być uchwycona linia świętości, która odpowie wszystkim czasom".   

Pochodnia sierpień 1984