Biografia prasowa  

 

Czesław Kryjom  

        - wiceprzewodniczący Zarządu Okręgu PZN w Poznaniu  

       Społeczny bibliotekarz  w bibliotece brajlowskiej  

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

-

Serdeczne gratulacje  

 Państwo Salomea i Czesław Kryjomowie   mieszkają w Poznaniu. Oboje znani są z aktywnej postawy w pracy społecznej. Pan Czesław w okresie kilkudziesięciu lat   pełnił rozmaite funkcje w Polskim Związku Niewwidomych, między innymi - przewodniczącego zarządu okręgu i  członka Zarządu Głównego.W bieżącej kadencji jest wiceprzewodniczącym zarządu okręgu.  

   Za swą  działalność społeczną otrzymał, wśród wielu  innych odznaczeń - Krzyż Komandorski orderu Odrodzenia Polski. Osiągnięcia poznańskiego środowiska niewidomych w dużej mierze są również  jego zasługą.    

Państwo Kryjomowie, oboje całkowicie niewidomi, wychowali i wykształcili troje dzieci, które dziś mają już własne rodziny.  

28. sierpnia 1998 roku obchodzili  pięćdziesięciolecie swego ślubu. Z tej okazji odbyła się uroczysta msza w kościele  i, zgodnie z przyjętą już tradycją -  powtórne zaślubiny. Podczas nabożeństwa odczytano życzenia od papieża - Jana Pawła  II.

Potem jubilaci wydali w jednym z poznańskich lokali  okolicznościowe przyjęcie dla licznych gości. Na tym oczywiście się nie skończyło.   

 18. lutego br. na uroczystości  w Urzędzie Stanu Cywilnego, wśród siedemnastu par  obchodzących  50-lecie ślubu, byli  także państwo Salomea i Czesław Kryjomowie. Jak inni, dostali okolicznościowy medal pamiątkowy,a panie także kwiaty. Kierownik urzędu i wiceprezydent miasta   złożyli jubilatom   gratulacje i życzenia. Uroczystość zakończył  koncert muzyki fortepianowej.    

Państwo Kryjomowie otrzymali również list  od prezydenta Aleksandra Kwaśnieskiego z podziękowaniem za zasługi dla społeczeństwa oraz życzeniami i gratulacjami.Do nich  przyłącza się także redakcja "Pochodni".     

W rodzinie państwa Salomei i Czesława Kryjomów , jak podkreślają ich przyjaciele, zawsze panowała atmosfera wzajemnej miłości szacunku i przyjaźni. Każdy wiedział, jakie ma prawa i obowiązki. Teraz jest to już rodzina trzypokoleniowa, ale dziadkowie nadal wyznaczają główny rytm życia i   stanowią wzór do naśladowania.      

Józef Szczurek   

Pochodnia kwiecień 1999