Biografia prasowa  

 

Marian Gudz

Działacz PZN w Poznaniu   

Korespondent "Pochodni"

 

Z żałobnej karty  

     Po długiej chorobie, 18 grudnia 1990 roku, w wieku 70 lat zmarł w Poznaniu Marian Gudz. Jego artykuły i informacje pojawiały się na łamach ''Pochodni'' i innych czasopism brajlowskich przez prawie 40 lat. Należał do najbardziej aktywnych korespondentów. Przez długie lata Marian Gudz przewodniczył zarządowi Koła PZN Poznań-Wilda. Współpracownicyipodopieczni darzyli Go wielkim zaufaniem i szacunkiem za ofiarność, życzliwość i wielką odpowiedzialność. Działalność społeczną Marian Gudz łączył z pracą zawodową. Przez ponad trzydzieści lat pracował w poznańskich zakładach rowerowych. Na Jego przykładzie widzący współpracownicy przekonywali się, że niewidomi mogą wykonywać wiele niejednokrotnie bardzo skomplikowanych czynności. Pogrzeb odbył się w Poznaniu 21 grudnia. Oprócz rodziny i przyjaciół Zmarłego, w uroczystości pogrzebowej uczestniczyli przedstawiciele władz poznańskiego okręgu  

   PZN. Rodzinie składamy wyrazy serdecznego współczucia.  

Pochodnia luty 1991