Październik 2010 r. będzie dla społeczności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej najważniejszym miesiącem w historii. Trzydniowe obchody 20-lecia istnienia placówki rozpoczęły się od poświęcenia sztandaru w najstarszym dąbrowskim kościele Św. Antoniego. Przybyłego na uroczystość bp. Grzegorza Kaszaka powitały starym zwyczajem dzieci w towarzystwie dyrektora Ośrodka Violetty Trzciny. Obecni byli Przedstawiciele Władz Miejskich, Przyjaciele Szkoły i Patronka placówki Zofia Książek-Bregułowa. W podniosłej atmosferze i skupieniu uczniowie uczestniczyli w ceremonii składając dary, życzenia i podziękowania, a moment poświęcenia sztandaru był szczególnie uroczysty i wzruszający.

8 października w Dąbrowskim Pałacu Kultury odbyła się uroczystość przekazania społeczności Ośrodka poświęconego sztandaru, który ufundował Prezydent Miasta, nadanie placówce imienia oraz artystyczne podsumowanie 20 lat pracy szkoły. W tym doniosłym i historycznym dla Ośrodka spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich, oświatowych, dyrektorzy Ośrodków dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych z całej Polski, dyrektorzy dąbrowskich placówek oświatowych, rodzice i młodzież. Gościem honorowym uroczystości była Zofia Książek-Bregułowa. Witając przybyłych, dyrektor SOSW Violetta Trzcina podkreśliła, że wiele lat pracy Ośrodka, osiągnięcia, które stawiają go w rzędzie znaczących placówek, upoważniły do starań o sztandar i imię, gdyż są to silne i pozytywne wzorce bardzo w obecnych czasach potrzebne. Spośród wielu kandydatów wybrano osobę, która doskonale zna problemy osób niepełnosprawnych i niewidomych, uczestniczkę powstania warszawskiego, więźnia niemieckiego obozu, aktorkę i poetkę, kobietę o wielkiej charyzmie - Zofię Książek-Bregułową.

Gdy na scenie pojawiły się poczty sztandarowe dąbrowskich szkół, rozpoczęło się przekazanie przez Prezydenta Zbigniewa Podrazę Dyrektorowi Ośrodka sztandaru będącego symbolem najwyższych wartości wraz ze słowami, aby młodzi "poznawali prawdę, byli wytrwali i z wiarą patrzyli w przyszłość". Uczniowie reprezentujący wszystkie szkoły wchodzące w skład Ośrodka złożyli uroczystą przysięgę i przejęli sztandar, a dziękując, zwracali się przede wszystkim do pierwszej dyrektorki i twórczyni Ośrodka - Pani Ewy Maliby.

Drugim bardzo uroczystym momentem było nadanie Ośrodkowi imienia. Na scenie zajęła miejsce patronka Pani Zofia Książek-Bregułowa, która nie kryła łez wzruszenia i zapewniła uczniów, że będzie z nimi w stałym kontakcie, aby jako świadek historii naszego kraju móc przekazywać wiele prawd i wspomnień. Słowami: "Jestem jedyną w Polsce niewidomą aktorką uprawiającą swój zawód mimo kalectwa", Pani Zofia uświadomiła słuchaczom, że w życiu każdy czyn powstaje z wielkiego marzenia. W czasie wystąpienia ukazała się zebranym jako osoba pełna humoru, a jej dowcipne komentarze i zdystansowane do wspomnień z życia riposty, sprawiły, że słuchano Jej z wielką uwagą.

 Występujący goście gratulowali Ośrodkowi patrona, który będzie drogowskazem i doskonałym wzorem do naśladowania nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale także dla dorosłych. Pani Zofia całym swoim życiem udowodniła, że można pokonać ból, cierpienie i osiągnąć bardzo wiele.

Przyszedł wreszcie czas na krótką historię 20 lat pracy Ośrodka, a uczniowie uczynili to poprzez muzykę, piosenkę i recytację własnych utworów poetyckich. Wyjątkową imprezę zakończyły gratulacje, kwiaty i prezenty od władz, Przyjaciół i wszystkich, którym bliskie są problemy osób niepełnosprawnych.

Uroczystości zbiegły się z urzeczywistnianiem się marzeń o nowoczesnej placówce. 1 października zostały wbite pierwsze łopaty na terenie, gdzie już za kilka lat powstanie dla wszystkich niepełnosprawnych dzieci kompleks obiektów szkolnych na miarę europejską wieńczący wieloletnie starania władz miasta i dyrekcji placówki o tak potrzebną inwestycję.

Potrójne Święto Ośrodka zakończyło spotkanie absolwentów, gdzie w miłej, serdecznej atmosferze wspominano ważne i wesołe chwile spędzone w szkole. Poznawano swoje kariery zawodowe i naukowe, zwiedzano Ośrodek, który dzisiaj, mimo starego budynku i nie najlepszej infrastruktury, jest jedną z najlepiej wyposażonych placówek specjalistycznych w naszym województwie. Dysponuje pracowniami przedmiotowymi, a co najważniejsze, profesjonalna kadra pomaga dzieciom niepełnosprawnym od wczesnego dzieciństwa do ukończenia szkoły i startu w dorosłe życie, a także sprawia, że osiągają one sukcesy naukowe, artystyczne i sportowe.

Wiedza i Myśl listopad 2010