Biografia Prasowa   

 

 Michał Kaziów    

doktor polonistyki    

 pisarz i dziennikarz   

 współpracownik  Polskiego Radia w Zielonej Górze   

 Działacz społeczny   Polskiego Związku Niewidomych    

    

       Lubuszanin numer jeden   

„ Gazeta Zielonogórska” co roku organizuje wśród swoich czytelników plebiscyt na najbardziej popularnego, najbardziej cenionego i godnego naśladowania Lubuszanina. W roku 1967 pierwsze miejsce w plebiscycie zdobył znany nam wszystkim - mgr Michał Kaziów. Jego postawa wobec życia znalazła najwięcej uznania wśród czytelników „Gazety Zielonogórskiej”.    

Prasa zamieściła na ten temat obszerniejsze komentarze. „Gazeta Zielonogórska” z dnia 14 stycznia opublikowała obszerny wywiad z kolegą Michałem Kaziowem, w którym mówi on o swej pracy, o swych poglądach  na sztukę, poezję. Michał Kaziów przed kilkoma miesiącami rozpoczął przygotowania do napisania pracy doktorskiej.    

„Trybuna Ludu” również z niedzieli 14 stycznia przyniosła artykuł, w którym omawia działalność pierwszego Lubuszanina roku 1967 - Michała Kaziowa. A oto tylko jedno zdanie, wybrane z tego artykułu: „Tu można by rozpocząć opowieść o jeszcze jednym prawdziwym człowieku”.   

I  my w imieniu wszystkich Czytelników „Pochodni”, ciesząc się z wielkiego sukcesu mgr Michała Kaziowa, składa    my mu serdeczne gratulacje i życzenia dalszych osiągnięć.   

Pochodnia styczeń 1968